کدام سازمان مسئول نا امني حاصل از خاموشي بوستان هاي شهري است؟/چراغ هاي خاموش پارك ملت قبل از ساعت 12 شب
۲۱ام تیر ۱۳۹۷ تحقیق
کدام سازمان مسئول نا امني حاصل از خاموشي بوستان هاي شهري است؟/چراغ هاي خاموش پارك ملت قبل از ساعت 12 شب

به گزارش مطالعات آموزشی: اوايل ماه رمضان امسال بود كه حسن خليل آبادي عضو شورا درباره خاموشي شبانه بوستان هاي تهران هشدار داد آنطور كه حسن خليل آبادي گفته است ساعت ۲۴ شب تمام پارک ها چراغ هایشان خاموش می شود و فضای ناایمنی را ایجاد می کند.

به اعتقاد رئیس کمیته گردشگری شورای شهر تهران؛ گردشگری شبانه مانند گردشگری روز نیاز به ایجاد زیرساخت های لازم دارد و همان ایمنی که در روز در فضاهای گردشگری وجود دارد باید در شب نیز ایجاد شود.

اين اتفاق در حالي رخ داده است پيشتر شهروندان درباره خاموشي چراغ هاي پارك چيتگر وجمشيديه ابزار ناراحتي كرده بودند. مشاهدات خبرنگار تيتر شهر حاكي از آن است كه چراغ هاي بوستان ملت قبل از ساعت ١٢ خاموش شده و موجب نارضايتي شهروندان را فراهم كرده است.

لازم به ذكر است اگر قرار است خاموشي بوستان هاي تهران به دليل مشكل برق انجام شود مديريت شهري و سازمان پارك ها و بوستان ها  بايد در اين زمينه به مردم اطلاع رساني كنند.

ناگفته نماند اين شرايط در حالي است به دليل گرماي هوا بيشتر مردم شب هاي تابستان به پارك ها مراجعت مي كنند زيرا برنامه جدي در زمينه گردشگري شهر تهران وجود ندارد و اميدواريم پاسخگويي مناسبي در اين زمينه صورت بگيرد.

برخي شهروندان به خبرنگار تيتر شهر اعلام کره اند که از ساعت یک ربع به ده شب حدود نیمی از چراغ های بوستان خاموش می شود که هم بحث امنیت خانواده ها را دچار مشکل می کند و هم امکان استفاده شهروندان از این بوستان شهری در هنگام شهر میسر نمی شود و در ای نشرایط یا از چراغ قوه استفاده می کنند و یا بوستان را ترک می کنند.


مطالب پیشنهادی