پرداخت الکترونیک کرایه تاکسی وعده ای فراموش شده
۵ام فروردین ۱۳۹۷ تحقیق
پرداخت الکترونیک کرایه تاکسی وعده ای فراموش شده

به گزارش مطالعات آموزشی: موضوع پرداخت الکترونیک کرایه
تاکسی مدتهاست مطرح شده اما هر بار تاکسیرانی به بهانه های مختلف شانه از زیر بار
این اقدام خالی می کند.

وعده پرداخت الکترونیک کرایه تاکسی با هدف کنترل
پرداخت ها و دریافتی های تاکسی ها مطرح شد، موضوعی که می توانست مانع سودجویی برخی
رانندگان متخلف شود اما متاسفانه سازمان تاکسیرانی شهر تهران از اجرای آن طفره می
رود.

اکنون در ابتدای سال ۹۷ هستیم و نرخ کرایه تاکسی
برای این سال هنوز مشخص نشده است اما طبیعتا به مانند هر سال، زمانی که افزایش
درصدری رخ می دهد، کرایه هایی تعیین می شود که مسافران باید برای آن اقدام به تهیه
پول خرد کنند.

معضل پول خرد سبب شده تا بحث پرداخت الکترونیک
داغ شود تا همین موضوع مانع آن شود که رانندگان با توجیه نداشتن پول خرد، اقدام به
اخذ کرایه بیشتر نکنند.

البته پرداخت الکترونیک یه مزیت مهمتر نیز دارد.
با انجام پرداخت ها به صورت الکترونیک، اداره مالیات می تواند بر درآمد رانندگان
تاکسی نظارت کند و از درآمد آنها مالیات اخذ کند.

سازمان تاکسیرانی تاکنون اقدامی در جهت پرداخت
الکترونیک نداشته و حتی در بسیاری از موارد روی استفاده از تاکسیمتر نیز نظارت نمی
کند تا تاکسی دارها بتوانند درآمد بیشتری داشته باشند.

اما نکته مهم این است که این درآمد بالا از جیب
شهروندانی می رود که به موقع مالیاتشان را پرداخت و همینطور کرایه بیشتر از حد
مصوب را می پردازند.


مطالب پیشنهادی