پایان مهلت ۱۳۰۰ میلیارد اوراق/ معاونت حمل و نقل اهمیتی نمی دهد
۲۶ام شهریور ۱۳۹۷ تحقیق

به گزارش مطالعات آموزشی؛ اولین نشست خبری کمیسیون عمران و حمل و نقل با حضور محمد علیخانی؛ رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل، شهربانو امانی و افشین حبیب زاده اعضای این کمیسیون برگزار شد.

بر این اساس علیخانی در اولین نشست خبری و در گزارش عملکرد یکساله گفت: روز گذشته ناچار شدم بخشی از یادداشتی که در گزارش عملکرد آورده بودم در صحن بخوانم و به نکاتی اشاره کردم.

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل عنوان کرد: بعد از پایش آمارها، اولویت ها را مشخص کردیم و در حوزه حمل و نقل باید بر مبنای سیاست های شورا فعالیت کنند.

وی افزود: متاسفانه در برخی زمینه ها هماهنگی وجود ندارد و دغدغه ها در حوزه اجرا جدی گرفته نمی شود.

علیخانی گفت: جلسات زیادی را برای پروژه های مترو برگزار کردیم و اتفاق جدی شاهد نبودیم. پیشرفت آنچنانی را ندیده ایم.

وی در مثالی مطرح کرد: در خرداد ماه درخواستی از معاونت حمل و نقل کرده ایم و اطلاعاتی خواستیم اما در شهریور ماه پاسخ هایی داده شده و آن هم بصورت ناقص شکل گرفته است. البته در بخش هایی زحماتی کشیده شده که تقدیر می کنیم.

علیخانی عنوان کرد: ۷۰۰ میلیارد اوراق مشارکت محقق شد اما ۱۳۰۰ میلیارد تا الان تعیین تکلیف نشده و مهلت قانونی آن تا پایان ماه تمام می شود. در این شرایط که مشکلات مالی داریم باید از این ظرفیت ها استفاده شود و تمام تلاش را باید انجام بدهیم؛ حوزه معاونت باید به وظایف اساسی خود عمل کند.

در ادامه افشین حبیب زاده در رابطه با گزارش یکساله کمیسیون گفت: ۲۸ پروژه در تهران وجود دارد که پیشرفت متفاوتی دارد؛ در این راستا ۲۱ پروژه پیشرفت های خوبی دارند. از معاونت خواستیم پروژه های قابل سرمایه گذاری را معرفی کنند. همچنین تا کنون ۵۰۰ پروژه در مناطق مختلف بازدید کردیم.

وی ادامه داد: ۱۰ پروژه های قابل سرمایه گذاری وجود دارد و روش آن این است که سرمایه گذار به واسطه بهره برداری، هزینه را دریافت می کند. پروژه های مختلفی وجود دارد. در این شرایط که با مشکلات مالی رو به رو هستیم بهترین گزینه این روش تعامل با سرمایه گذاران است.

پایان مهلت ۱۳۰۰ میلیارد اوراق/ معاونت حمل و نقل اهمیتی نمی دهد

صبح امروز اولین نشست خبری کمیسیون عمران و حمل و نقل برگزار و در این جلسه ضمن بحث و بررسی در خصوص عملکرد این کمیسیون به سوال خبرنگاران پاسخ داده شد.

به گزارش مطالعات آموزشی؛ اولین نشست خبری کمیسیون عمران و حمل و نقل با حضور محمد علیخانی؛ رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل، شهربانو امانی و افشین حبیب زاده اعضای این کمیسیون برگزار شد.

بر این اساس علیخانی در اولین نشست خبری و در گزارش عملکرد یکساله گفت: روز گذشته ناچار شدم بخشی از یادداشتی که در گزارش عملکرد آورده بودم در صحن بخوانم و به نکاتی اشاره کردم.

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل عنوان کرد: بعد از پایش آمارها، اولویت ها را مشخص کردیم و در حوزه حمل و نقل باید بر مبنای سیاست های شورا فعالیت کنند.

وی افزود: متاسفانه در برخی زمینه ها هماهنگی وجود ندارد و دغدغه ها در حوزه اجرا جدی گرفته نمی شود.

علیخانی گفت: جلسات زیادی را برای پروژه های مترو برگزار کردیم و اتفاق جدی شاهد نبودیم. پیشرفت آنچنانی را ندیده ایم.

وی در مثالی مطرح کرد: در خرداد ماه درخواستی از معاونت حمل و نقل کرده ایم و اطلاعاتی خواستیم اما در شهریور ماه پاسخ هایی داده شده و آن هم بصورت ناقص شکل گرفته است. البته در بخش هایی زحماتی کشیده شده که تقدیر می کنیم.

علیخانی عنوان کرد: ۷۰۰ میلیارد اوراق مشارکت محقق شد اما ۱۳۰۰ میلیارد تا الان تعیین تکلیف نشده و مهلت قانونی آن تا پایان ماه تمام می شود. در این شرایط که مشکلات مالی داریم باید از این ظرفیت ها استفاده شود و تمام تلاش را باید انجام بدهیم؛ حوزه معاونت باید به وظایف اساسی خود عمل کند.

در ادامه افشین حبیب زاده در رابطه با گزارش یکساله کمیسیون گفت: ۲۸ پروژه در تهران وجود دارد که پیشرفت متفاوتی دارد؛ در این راستا ۲۱ پروژه پیشرفت های خوبی دارند. از معاونت خواستیم پروژه های قابل سرمایه گذاری را معرفی کنند. همچنین تا کنون ۵۰۰ پروژه در مناطق مختلف بازدید کردیم.

وی ادامه داد: ۱۰ پروژه های قابل سرمایه گذاری وجود دارد و روش آن این است که سرمایه گذار به واسطه بهره برداری، هزینه را دریافت می کند. پروژه های مختلفی وجود دارد. در این شرایط که با مشکلات مالی رو به رو هستیم بهترین گزینه این روش تعامل با سرمایه گذاران است.


مطالب پیشنهادی