واکنش فرمانده ناجا به سوال خبرنگار درباره فیلترینگ تلگرام
۱۳ام فروردین ۱۳۹۷ تحقیق
به گزارش مطالعات آموزشی سردار حسین اشتری، فرمانده کل نیروی انتظامی کشور درباره طرح فیلترینگ تلگرام گفت: چیزی که روشن است، به این گونه است که باید این فضا مدیریت شود و از ظرفیت های داخلی موجود، استفاده شود. البته برای تهدیدها و آسیب ها و چالش هایی که می تواند برای مردم داشته باشد، باید فکری اندیشید.

باشگاه خبرنگاران


مطالب پیشنهادی