معاون دو شغله شهردار تهران زیر ذره بین مجلس
۱۹ام دی ۱۳۹۶ تحقیق
معاون دو شغله شهردار تهران زیر ذره بین مجلس

هر چند معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران با گرفتن استفساریه ای از مجلس سعی دارد تا حضورش را در انتخابات ریاست کمیته المپیک بدون حاشیه انجام شود؛ اما واقعیت این است که صالحی امیری به رغم این استفساریه جزو معاونان دو شغله شهرداری تهران مجسوب می شود که باید محمد علی نجفی نسبت به این مساله ورود جدی داشته باشد.

به گزارش مطالعات آموزشی: زمانی که شهردار تهران صالحی امیری را که برای مدت هر چند کوتاه سرپرستی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را در کارنامه خود دارد، به عنوان معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران انتخاب کرد، منتقدان محمد علی نجفی بر این باور بودند که یک مدیر وزارتخانه ای نمی تواند برنامه های اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران را که ارتباط مستقیم با تک تک شهروندان پایتخت نشین دارد؛ اجرایی کند. نوع کار پشت میزی صالحی امری  در وزارت ارشاد که از وی یک مدیر تئوریسین و نظریه پرداخت ساخته بود، با کار کف خیابانی معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران همخوانی نداشت و به همین خاطر است که سیر مصاحبه ها و اظهار نظرهای وی در حوزه مسائل اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران از دایره تئوری و نظریه پردازی فراتر نرفته است.پ

صالحی امیری به خوبی می دانست که مدیریت اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران به اندازه اداره وزارتخانه عریض و طویل ارشاد اسلامی راحت نخواهد بود به همین خاطر تصمیم گرفت تا به عنوان کاندید ریاست کمیته ملی المپیک در انتخابات این مجموعه شرکت کند.

این در حالی بود که با افزایش زمزمه های رفتن وی از معاونت اجتمای و فرهنگی شهردار تهران تمام قد از معاون انتخابی خود دفاع کرد و مدعی شد که صالحی امیری خیال رفتن از شهرداری تهران را ندارد.

البته صالحی امیری به خاطر دفاع محمد علی نجفی با لابی هایی که با برخی از نمایندگان مجلس انجام داد با تهیه استفساریه ای در نظر داشت تا همزمان بر دو پست ریاست کمیته ملی المپیک و معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران باقی بماند چرا که همچنان وی تصور می کند که معاونت اجتماعی و فرهنگی را می تواند به مانند اداره وزارت ارشاد که تنها به یک مدیر ستادی نیاز دارد؛ مدیریت کند.

با وجود این اکنون برخی از نمایندگان مجلس بر این باورند که استفساریه مجلس در خصوص اینکه ریاست کمیته ملی المپیک شغل محسوب نمی شود، اعتراض دارند. در این رابطه حجت الاسلام حسن نوروزی، رئیس کمیسیون حقوقی مجلس بیان کرده که ریاست کمیته المپیک شغل است.

مثال نوروزی در این رابطه مشکلاتی است که علی آبادی در سال های گذشته در مورد فعالیتش به عنوان معاون اجرایی ریاست جمهوری و ریاست کمیته ملی المپیک داشت، است.

از قرار معلوم علی آبادی که در دولت هشتم و نهم هم  ریاست کمیته ملی المپیک  و هم معاون اجرایی رئیس جمهور بود به عنوان مدیر دو شغله شناخته شد.

در حال حاضر سازمان بازرسی مرجع تشخیص دو شغله بودن صالحی امیری است اما سوال اینجاست که آقای صالحی امیری استفساریه را از چه کسی و از کجای مجلس گرفته است؟


مطالب پیشنهادی