مراقب باشیم مرتضوی فرار نكند/ او حامل رازهای سر به مهر فراوانی است
۲۷ام فروردین ۱۳۹۷ تحقیق

مشاور رئیس‌جمهور تاکید کرد: مراقب باشیم مرتضوی خاوری نشود؛ نه فرار کند و نه فراری داده شود. او حامل رازهای سر به مهر فراوانی است.

مطالعات آموزشی؛

آشنا: مراقب باشیم مرتضوی فرار نكند/ او حامل رازهای سر به مهر فراوانی است

حسام‌‌‌الدین آشنا در کانال تلگرامی خود نوشت: مراقب باشیم مرتضوی خاوری نشود؛ نه فرار کند و نه فراری داده شود. او حامل رازهای سر به مهر فراوانی است. بدون او تاریخ قضایی ایران در طول بیش از یک دهه پنهان خواهد ماند.


مطالب پیشنهادی