قرارگاه خاتم با بودجه 10,000,000,000,000 تومانی؛ معاف از مالیات/بودجه سازمان حفاظت اطلاعات در سال 97
۲۰ام آذر ۱۳۹۶ تحقیق

قرارگاه خاتم با بودجه 10,000,000,000,000 تومانی؛ معاف از مالیات/بودجه سازمان حفاظت اطلاعات در سال 97
قرارگاه خاتم با بودجه 10,000,000,000,000 تومانی؛ معاف از مالیات/بودجه سازمان حفاظت اطلاعات در سال 97بر اساس لایحه بودجه سال ۹۷ که رئیس
جمهوری به مجلس ارائه شده است برای چهار سازمان حفاظت اطلاعات تحت نظر ارتش
جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی انتظامی و وزارت دفاع و
پشتیبانی نیروهای مسلح ردیف بودجه تعریف شده است.

بر اساس جدول
شماره هفت لایحه بودجه سال ۹۷ سازمان حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب
اسلامی با ۴۶۴۶۳۳۰۰۰۰۰ میلیون تومان بیشترین بودجه را در میان چهار سازمان
ذکر شده دریافت خواهد کرد.

سازمان حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی با ۲۸/۰۲۸/۷۰۰/۰۰۰ تومان در جایگاه دوم دریافت بودجه قرار دارد.

همچنین
سازمان حفاظت اطلاعات ارتش جمهوری اسلامی با ۲۰/۲۷۳/۹۰۰/۰۰۰ تومان و
سازمان حفاظت اطلاعات وزارت دفاع با ۸/۸۱۰/۰۰۰/۰۰۰میلیون تومان در جایگاه
های بعدی قرار می گیرند.

قرارگاه خاتم الانبیاء با بودجه ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومانی؛ معاف از مالیات

قرارگاه سازندگی خاتم النبیاء بر اساس بودجه پیشنهادی دولت؛۱۰ هزار میلیارد تومان اعتبار دریافت می کند.

بر اساس بودجه پیشنهادی دولت؛ قرارگاه سازندگی خاتم النبیاء ۱۰ هزار میلیارد تومان (۱۰۰۰۰۰۰۰۰میلیون ریال) اعتبار دریافت می کند.

بودجه این نهاد نسبت به سال ۹۷ تغییری نداشته است.

قرارگاه
سازندگی خاتم الانبیا که بزرگ ترین پیمانکار غیردولتی است و بسیاری از
پروژه های عمرانی کلان در کشور را در اختیار دارد سال ۹۵ به همراه آستان
قدس رضوی موظف به پرداخت مالیات شده بود اما در بودجه پیشنهادی امسال دولت
تکلیفی برای مالیات این نهاد نداشته است.

 

منبع:اعتماد آنلاین


مطالب پیشنهادی