فیلم/ ممکن است در سایر دستگاه ها به کار خود ادامه بدهم
۲۱ام فروردین ۱۳۹۷ تحقیق
طراحی های مدرن برای کتابخوان ها

طراحی های مدرن برای کتابخوان ها

با وجودی که این روزها با ظهور تکنولوژی، بسیاری از نوشته ها از قالب کاغذ و کتاب های چاپی درآمده اند، اما همچنان هیچ چیزی جایگزین حس خوب ورق زدن صفحات کتاب برای ما نخواهد شد.


مطالب پیشنهادی