عکس/ ۲۲ بهمن تماشایی در سراسر کشور
۲۳ام بهمن ۱۳۹۶ تحقیق

به گزارش مطالعات آموزشی : حماسه «۲۲ بهمن تماشایی» از ساعت ۹ صبح امروز در تهران و همزمان در سراسر کشور با حضور گرم و پرشور ملت در حال برگزاری است.

راهپیمایی 22 بهمن در اهواز

راهپیمایی ۲۲ بهمن در اهواز

راهپیمایی 22 بهمن در اهواز

راهپیمایی ۲۲ بهمن در اهواز

راهپیمایی 22 بهمن در اهواز

راهپیمایی ۲۲ بهمن در اهواز

راهپیمایی 22 بهمن در سیستان و بلوچستان

راهپیمایی ۲۲ بهمن در سیستان و بلوچستان

راهپیمایی 22 بهمن در خراسان شمالی

راهپیمایی ۲۲ بهمن در خراسان شمالی

راهپیمایی 22 بهمن در شهرستان سرباز

راهپیمایی ۲۲ بهمن در شهرستان سرباز

راهپیمایی 22 بهمن در شيراز

راهپیمایی ۲۲ بهمن در شيراز

راهپیمایی 22 بهمن در روستای مسکوتان از توابع فنوج سیستان و بلوچستان

راهپیمایی ۲۲ بهمن در روستای مسکوتان از توابع فنوج سیستان و بلوچستان

راهپیمایی 22 بهمن در مسجدسلیمان

راهپیمایی ۲۲ بهمن در مسجدسلیمان

راهپیمایی 22 بهمن در بندرعباس

راهپیمایی ۲۲ بهمن در بندرعباس

راهپیمایی 22 بهمن در قم

راهپیمایی ۲۲ بهمن در قم

راهپیمایی 22 بهمن در نیشابور

راهپیمایی ۲۲ بهمن در نیشابور

راهپیمایی 22 بهمن در  روستای زلزله‌زده ثلاث باباجانی

راهپیمایی ۲۲ بهمن در روستای زلزله‌زده ثلاث باباجانی

راهپیمایی 22 بهمن در مشهد

راهپیمایی ۲۲ بهمن در مشهد

راهپیمایی 22 بهمن در تهران

راهپیمایی ۲۲ بهمن در تهران

راهپیمایی 22 بهمن در تهران

راهپیمایی ۲۲ بهمن در تهران

راهپیمایی 22 بهمن در تهران

راهپیمایی ۲۲ بهمن در تهران

راهپیمایی 22 بهمن در تهران

راهپیمایی ۲۲ بهمن در تهران

راهپیمایی 22 بهمن در تهران

راهپیمایی ۲۲ بهمن در تهران

راهپیمایی 22 بهمن در اصفهان

راهپیمایی ۲۲ بهمن در اصفهان

راهپیمایی 22 بهمن در اصفهان

راهپیمایی ۲۲ بهمن در اصفهان

راهپیمایی 22 بهمن در اصفهان

راهپیمایی ۲۲ بهمن در اصفهان

راهپیمایی 22 بهمن در اصفهان

راهپیمایی ۲۲ بهمن در اصفهان

راهپیمایی 22 بهمن در اصفهان

راهپیمایی ۲۲ بهمن در اصفهان

راهپیمایی 22 بهمن در اصفهان

راهپیمایی ۲۲ بهمن در اصفهان

راهپیمایی 22 بهمن در اصفهان

راهپیمایی ۲۲ بهمن در اصفهان

راهپیمایی 22 بهمن در اصفهان

راهپیمایی ۲۲ بهمن در اصفهان

راهپیمایی 22 بهمن در اصفهان

راهپیمایی ۲۲ بهمن در اصفهان

راهپیمایی 22 بهمن در اصفهان

راهپیمایی ۲۲ بهمن در اصفهان

راهپیمایی 22 بهمن در مشهد

راهپیمایی ۲۲ بهمن در مشهد

راهپیمایی 22 بهمن در مشهد

راهپیمایی ۲۲ بهمن در مشهد

راهپیمایی 22 بهمن در مشهد

راهپیمایی ۲۲ بهمن در مشهد

راهپیمایی 22 بهمن در مشهد

راهپیمایی ۲۲ بهمن در مشهد

راهپیمایی 22 بهمن در مشهد

راهپیمایی ۲۲ بهمن در مشهد

راهپیمایی 22 بهمن در مشهد

راهپیمایی ۲۲ بهمن در مشهد

منبع : مشرق 


مطالب پیشنهادی