عکس/ واکنش شفر به حضور ایران در گروه مرگ
مطالب پیشنهادی