شهردار تهران به غیر از پیمانکاران به زنان هم بدهی دارد!
۲۹ام بهمن ۱۳۹۶ تحقیق
شهردار تهران به غیر از بدهکاری به پیمانکاران به زنان هم بدهی دارد!

گویا بدهی های شهرداری تهران تمامی ندارد. در حال حاضر بنا بر استدلال یکی از اعضای شورای شهر تهران شهرداری علاوه بر اینکه به بانک ها، پیمانکاران و سازمان ها بدهی دارد، به زنان پایتخت نشین هم بدهی دارد که باید این بدهی را هم بپردازد!

به گزارش مطالعات آموزشی: بررسی وضعیت تهران در یک دهه اخیر نشان می دهد که طراحی فضای شهری همیشه به نفع مردان بوده است. برخی از جامعه شناسان و طراحان شهری بر این باورند که تهران شهری مردانه است و فضاهای عمومی شهر مناسب با وضعیت زنان در نظر گرفته نشده است.

هر چند در یک دهه اخیر شهرداری تهران سعی کرد با راه اندازی فضاهای مختص به زنان جبران ۴ دهه اخیر را در زمینه عدم توجه به زنان در طراحی فضاهای شهری کند، اما تفکیک فضاهای تفریحی و رفاهی برای خانم ها مانند بوستان بانوان و شهربانوها این شائبه را به وجود آورد که شهرداری تهران به دنبال تفکیک جنسیت در شهر تهران است.

شاید به همین دلیل است که رئیس کمیته سلامت شورای شهر تهران اعتقاد دارد که شهرداری تهران به زنان تهرانی نیز به مانند پیمانکاران و بانک ها بدهکار است.

ناهید خداکرمی اعتقاد دارد که با توجه به اینک هزنان ۵۰ درصد از جمعیت کشور را شامل می شوند اما متاسفانه طراحی مبلمان شهری و فضاهای عمومی جایگاهی را برای این بخش از شهروندان تهرانی در نظر نگرفته است.

شهردار تهران به غیر از بدهکاری به پیمانکاران به زنان هم بدهی دارد!

این در حالی است که به اعتقاد این عضو شورای شهر تهران یکی از بدیهی ترین وظایف شهرداری تا توجه به حضور زنان و کودکان در فضاهای عمومی شهر است.

خداکرمی بر این باور است که زنان تهرانی اکنون تحقق مطالبات به حق خود را از شهرداری تهران  خواستار هستند و تاکید دارند که باید بر برنامه ریزی های شهری برای آنها نیز جایگاهی در نظر گرفته شود.

دوچرخه سواری در معابر شهری یکی از درخواست هایی است که به اعتقاد این عضو شورای شهر تهران حق مسلم زنان تهرانی است.

مشارکت زنان در اداره شهر و قرار گرفتن در پست های مدیریتی در حوزه شهرداری یکی دیگر از مطالباتی است که بانوان تهرانی از شهردار دارند.


مطالب پیشنهادی