سپهر حیدری در کنار همسرش
۲۰ام دی ۱۳۹۶ تحقیق

سپهر حیدری بازيكن پيشين پرسپوليس تصويرى از خود در کنار همسرش منتشر کرد.
به گزارش نواندیش، او در این پست خبر از به دنیا آمدن اولین فرزندشان داد و آن را بزرگترین نعمت بعد از همسرش عنوان کرد.

مطالعات آموزشی؛


مطالب پیشنهادی