دانشگاه شریف باغ های طرشت را محو کرد/ شهرداری منطقه 2 تماشاگر نابودی کوچه باغ ها
۲۴ام دی ۱۳۹۶ تحقیق

به گزارش مطالعات آموزشی: از باغ خواری و برج سازی در باغات زیاد شنیده ایم اما هر بار گمان می کردیم که این
اتفاق توسط عده ای انجام می شود که بویی از انسانیت نبرده اند و تنها به فکر کسب
سود و منفعت خود هستند.

اما اتفاقی که در توسعه دانشگاه صنعتی شریف رخ داد، نشان می دهد که یک
دانشگاه با ادعاهای فراوان نیز می تواند به نابودی باغ ها بپردازد.

زمانی پشت دانشگاه شریف را باغ ها و کوچه باغ های سرسبز تشکیل میداد.
اهالی طرشت تا همین ۱۲ سال پیش از این کوچه باغ ها تردد می کردند اما امروز هیچ
خبری از آن باغ ها نیست.

دانشگاه شریف به نوبت تمام باغ ها را خرید، خشک کرد و ساختمان های
عظیم بنا کرد.

همانطور که در تصاویر زیر مشخص است، باغهای بزرگ طرشت تبدیل به
ساختمان های دانشگاه شریف شده اند و میان آنها تنها یک خیابان فاصله افتاده است.
خیابانی که به نظر می رسد بزودی جزو دارایی های دانشگاه خواهد شد.

تمام این اتفاقات طی سالهای گذشته با سکونت شهرداری منطقه ۲ انجام شده
و آنها اکنون نیز در این ارتباط سکوت کرده، تنها تماشاگر هستند.

دانشگاه شریف باغ های طرشت را محو کرد/ شهرداری منطقه 2 تماشاگر نابودی کوچه باغ ها


مطالب پیشنهادی