خیز صالحی امیری برای کمیته ملی المپیک/ معاونت فرهنگی – اجتماعی شهرداری تغییر می کند
۱۳ام دی ۱۳۹۶ تحقیق
خیز صالحی امیری برای کمیته ملی المپیک/ معاونت فرهنگی – اجتماعی شهرداری تغییر می کندبه گزارش مطالعات آموزشی: صالحی امیری که ماجرای قاچاق
لباس توسط دخترش در دوران وزارت ارشاد تبدیل به پاشنه آشیل روحانی در زمان
انتخابات تبدیل شده بود، جایی در دولت دوازدهم پیدا نکرد تا به عنوان یکی از
مدیران دولتی بازمانده از پست و مقام، به شهرداری تهران بیاید.

او با حکم نجفی، شهردار تهران معاون فرهنگی-
اجتماعی شهرداری پایتخت شد تا بتواند در این مقام به فعالیت خود ادامه دهد.

اما تنها بعد از گذشت چند روز از آغاز فعالیت او
در شهرداری، زمزمه حضورش در کمیته ملی المپیک شنیده شد. همزمان با قوت گرفتن این
خبر، شهردار تهران اعلام کرد که صالحی امیری در شهرداری باقی می ماند و تمایلی به
حضور در کمیته ملی المپیک ندارد.

اما با این وجود صالحی امیری روز گذشته در
انتخابات دبیرکلی ثبت نام کرد تا مشخص شود که دست هایی در کار است تا او به کمیته
ملی المپیک کوچ کند.

دستهایی که گویا فشارشان ثالحی امیری را برخلاف
میلش توانسته متقاعد به شرکت در انتخابات کند و احتمالا پیروزی او را نیز تضمین
کند.

با این وجود به نظر می رسد که نجفی باید برای
پست معاونت فرهنگی – اجتماعی فکری کند.


مطالب پیشنهادی