تکذیب شهادت شماری از نیروهای مستشار ایرانی در «سلحب»
۱۱ام اردیبهشت ۱۳۹۷ تحقیق

خبر شهادت شماری از نیروهای مستشار ایرانی در جریان حمله به حومه شهر «سلحب» در ریف غربی حماه تکذیب شد .

مطالعات آموزشی؛  یک منبع آگاه در نیروهای مسلح، خبرسازی برخی رسانه های خارجی را مبنی به شهادت شماری از نیروهای مستشار ایرانی در جریان حمله به حومه شهر «سلحب» در ریف غربی حماه را تکذیب کرد.


مطالب پیشنهادی