توئیت جهانگیری در آستانه استیضاح وزرای دولت
۲۲ام اسفند ۱۳۹۶ تحقیق

اسحاق جهانگیری دیشب در مورد جلسه استیضاح سه تن از وزرای دولت دوازدهم در توئیتر خود متنی را منتشر کرد.

مطالعات آموزشی؛ اسحاق جهانگیری دیشب در مورد جلسه استیضاح سه تن از وزرای دولت دوازدهم در توئیتر خود نوشت: «فردا و پس فردا همراه با وزرای پرکار و باتجربه دولت؛ آقایان ربیعی، آخوندی و حجتی به مجلس میروم.استیضاح حق مجلس است اما امیدوارم با دفاع مستدل دوستانم، مجلس محترم با رأی قاطع خود هم راه #خدمت بیشتر دولت را هموارتر کند و هم به جامعه عیدی تفاهم و همدلی مجلس و دولت را بدهد.»


مطالب پیشنهادی