تغییر در هیئت رئیسه شورای شهر تهران
۳ام شهریور ۱۳۹۷ تحقیق
تغییر در هیئت رئیسه شورای شهر تهران

به گزارش مطالعات آموزشی؛  هشتادو دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران فردا یک شنبه چهارم شهریور ماه برگزار می شود که دراین جلسه بناست ترکیب هیئت رئیسه مجددا مورد بررسی قرار بگیرد.

 

بر اساس این گزارش در ابتدا نطق پیش از دستور جلسه از سوی زهرا نژاد بهرام عضو هیات رییسه شور قرائت خواهد شد.

 

انتخاب اعضای هیات رییسه شورا برای سال دوم نیز در این جلسه انجام خواهد شد.

 

بررسی نامه فرمانداری تهران در خصوص اعتراض هیات تطبیق به مصوبه ” طرح آبرسانی اضطراری شهر تهران ” و نیز بررسی یک فوریت لایحه شهردار در خصوص الحاق سه تبصره به ماده چهارم مصوبه تعیین نرخ عوارض تردد وسایل نقلیه در محدوده های مرکز شهر تهران نیز در این جلسه صورت خواهد گرفت.

 

همچنین در این جلسه یک فوریت لایحه ” مجوز انجام هزینه به شهرداری تهران برای مشارکت در مراسم اربعین حسینی (ع)  مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

 

در ادامه جلسه آتی شورا دو طرح یک فوریتی در خصوص ” الزام شهرداری تهران به برنامه ریزی و انجام اقدامات لازم برای بستر سازی و احیاء زیست شبانه” و ” الزام شهرداری تهران به کاهش هزینه و اصلاح الگوی مصرف”  مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

 

بررسی یک فوریت طرح ” الزام شهرداری تهران به تدوین سند تعیین فعالیت های مجاز به استقرار در پهنه کار و فعالیت ( (s و پهنه مختلط (m) و همچنین ساماندهی مال ها و مجتمع های چند منظوره شکل گرفته در راستای اجرای تکالیف طرح تفصیلی ” نیز در دستور هشتادو دوم شورا قرار دارد.

 

بررسی لایحه شهرداری تهران در خصوص ” اصلاحیه بند “الف” مصوبه اصلاحیه تعیین بهای خدمات و چگونگی اعمال نظارت بر جمع آوری و دفع پسماندهای ویژه پزشکی ، صنعتی و کشاورزی نیز در این جلسه صورت خواهد گرفت.

 

بر اساس این گزارش نامه رییس کمیسیون سلامت و محیط زیست و خدمات شهری در خصوص جابجایی اعضای شعب کمیسیون تبصره بند ۲۰ ماده ۵۵ شهرداری بررسی و نیز دو نفر از صاحبنظران و اساتید جهت عضویت در کمیته برنامه ریزی و نظارت بر مصوبه ” مقابله ، کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی انتخاب خواهند شد.


مطالب پیشنهادی