برخی از اعضای شورای چهارم در صحن از شهردار سابق انتقاد می کردند و در جلسات خصوصی حمایت!
۵ام بهمن ۱۳۹۶ تحقیق
برخی از اعضای شورای چهارم در صحن از شهردار سابق انتقاد می کردند و در جلسات خصوصی حمایت!

روزهای افشاگری اصلاح طلبان همچنان ادامه دارد. افشاگری ای که حتی پای برخی از اصلاح طلبان دور گذشته مدیریت شهری تهران را نیز به میان می آورد. افرادی که در صحن علنی شورا بیشترین انتقادها را می کردند و در جلسات خصوصی با شهردار سابق روی مواضع مشترک توافق می کردند. البته این خصلت تنها مختص به اصلاح طلبان شورای چهارم نبود بلکه برخی از اعضای اصولگرا نیز چنین رفتاری را داشتند.

به گزارش مطالعات آموزشی: همراهی برخی از اعضای شورای چهارم با مدیران مدیریت شهری سابق اکنون موضوع انتقاد رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران قرار گرفته است.
محمد سالاری عنوان کرده،  به دلیل آنکه برخی از همکاران شورای چهارم در جلسات کمیسیون ها همراه ما بودند و در بزنگاه‌ها با شهردار قبلی همکاری می‌کردند، نتوانستیم جلوی برخی تخلفات را بگیریم.

تخلفات فاحش شهرسازی در سال های اخیر برخلاف اسنادبالادستی مانند طرح جامع و تفصیلی شهر تهران موضوعی است که در گزارش ۱۰۰ روزه شهردار تهران نیز به آن اشاره شده بود.

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شهرداری تهران بر این باور است  گزارشی که شهردار تهران در صحن شورا ارائه داد را در کمیته شهرسازی نیز اعلام و در رابطه با میزان انحراف در اقدامات شهرداری نسبت به مفاد طرح تفصیلی و مصوبات شورا تذکر داده بودیم.

تحلیل های این عضو شورای شهر تهران نشان می دهد؛ در سال های گذشته رویکرد و استراتژی شهرداری تهران رویکرد درآمدزایی بوده است و به همین دلیل مجموعه قابل توجهی از مصوبات کمیسیون های ماده پنج (وظیفه بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری به عهده این کمیسیون نهاده شده است)، در دوره گذشته وجود داشته که اغلب مصوبات این کمیسیون به نوعی در آنجا تصمیم به بارگذاری های قابل توجهی اعم از بارگذاری بلند مرتبه سازی، بارگذاری ارائه مجوز برای ساخت پروژه های چند منظوره مال‌ها، مگامال‌ها و تجاری ها انجام شده که برای شهرداری درآمد داشته است.

نکته قابل تامل این است که متاسفانه عمده این تخلفات شهرسازی دارای مصوبه کمیسیون ماده ۵ نیز بوده است و به نظر می رسد این کمیسیون در سال های گذشته محلی برای قانونی کردن هر اقدام غیر قانونی بوده است.

محمد سالاری در این باره یادآور شده است: به رغم آنکه کمیسیون ماده پنج همچنین اختیاراتی داشته است، اما آنجا تصریح شده که باید مبتنی بر پیوست‌های مطالعاتی تصمیم گیری انجام شود، اکنون از آنجایی که به موضوعات توجه نشده است، وضعیت شهر تهران گویای یک نا بهنجاری تمام عیار است.

تخلفات قانونی شده در بررسی آنچه در گذشته اتفاق افتاده آنقدر زیاد است که با شروع دور جدید مدیریت شهری تهران تا کنون کمیسیون ماده ۵ تشکیل جلسه نداده است. هر چند اغلب پروژه هایی که از این کمیسیون مصوبه ای به عنوان برگ برنده ادامه فعالیت دریافت کرده است در مناطق شمالی و غربی تهران نه تنها مشکلات کمبود سرانه های خدماتی را جبران نکرده است بلکه باعث کاهش ارتقای کیفیت زندگی در این محدوده ها شده است و تمامی سکونت‌گاه ها را از  ادامه حیات باز داشته است. این در حالی است که شوراهای معماری مناطق که در طول دوره چهارم به دفعات به آن ها تذکر دادیم، در اواخر دوره چهارم از میزان تخلفات صورت گرفته کاستند اما اتفاقات زیادی در آن زمان افتاد و تصمیماتی که اتخاذ شد نه تنها در حد اختیارات شورای معماری مناطق نبود، بلکه از عهده شهرداری و شورای شهر نیز خارج شده بود.


مطالب پیشنهادی