اولین آمبولانسی که از آن برای حمل بیمار استفاده می شد+عکس
مطالب پیشنهادی