افشاگری درباره فشار پانیانیوس به مسعود/ شجاعی را تهدید کردند!
۲۳ام دی ۱۳۹۶ تحقیق

افشاگری درباره فشار پانیانیوس به مسعود/ شجاعی را تهدید کردند!
افشاگری درباره فشار پانیانیوس به مسعود/ شجاعی را تهدید کردند!رکورد نشریه معتبر پرتغالی امروز نوشت
مسعود شجاعی مجبور شده مقابل نماینده رژیم صهیونیستی بازی کند. این نشریه
در گزارشی نوشت: «شجاعی تا همین اواخر کاپیتان تیم ملی ایران بود و کمک
زیاد کرد تیمش به جام جهانی برسد. باشگاه پانیانیوس او را مجبور کرد تا
مقابل نماینده رژیم صهیونیستی بازی کند.» 

 

این نشریه همچنین نوشت: «شجاعی مجبور بود
بازی کند. او باید به قراردادش پایبند می ماند و یا آنکه محروم می شد.
مدیریت پانیانیوس حتی شجاعی را تهدید کرده بود به یوفا گزارش خواهد داد که
او به خاطر دلایل سیاسی بازی نکرده و این مسئله می توانست تا یک سال او را
محروم کند.» 

 

رکورد همچنین نوشت ایرانی ها از شجاعی خواستند تا عذرخواهی کند ولی او اجتناب کرد و بدین ترتیب به جام جهانی نمی رسد.

منبع:خبر ورزشی


مطالب پیشنهادی