افشانی پاشنه آشیل شهرداری را شناسایی کرد/ عزل چیذری از مدیرعاملی شهربان اولین تغییر شهردار جدید
۲۷ام تیر ۱۳۹۷ تحقیق

افشانی پاشنه آشیل شهرداری را شناسایی کرد/ عزل چیذری از مدیرعاملی شهربان اولین تغییر شهردار جدیدبه گزارش مطالعات آموزشی: آنچه موجب شد قالیباف با وجود
خدماتی که در تهران انجام داده بود، چهره ای محبوب در پایتخت نباشد، نه اخبار
مربوط به مسائل مالی شهرداری بود و نه اخبار مربوط به انتصاب ها و استخدام های
مبتنی بر رابطه؛ بلکه به علت چهره زشتی بود که ماموران شهربان از شهرداری در ذهن
ها کاشته بودند.

در دوران قالیباف تقریبا هر چند روز یکبار خبری
مبنی بر حمله ماموران شهرداری وابسته به شرکت شهربان به یک دستفروش منتشر می شد.
اوایل که شبکه های اجتماعی قدرت نگرفته بودند تنها خبر بود که منتشر می شد اما در
چند سال آخر در کنار اخبار فیلم هایی نیز از برخوردهای زننده این ماموران منتشر
شد.

ماجرای حمله به وانتی جلوی چشمان پسربچه اش و
قتل او، حمله چماق به دستان به دستفروشان و … تنها بخشی از اتفاقاتی بود که در
این مدت رخ داد.

هر بار نیز تنها توضیح شهرداری اخراج مامور خاطی
بود و بس. قالیباف هیچگاه به دنبال بستن آب از سرچشمه نرفت. بعد او نیز نجفی از
معدود مدیرانی که تغییر نداد همین ابولقاسم چیذری بود. مدیری که حاضر بود برای
قالیبباف جان دهد از همان ابتدا مشخص بود که برای نجفی مفید نخواهد بود.

در همان دوره چند ماهه حضور نجفی در شهرداری نیز
ماموران شهربان برای شهرداری پایتخت اشیه ساختند و به زد و خورد با دستفروشان
خیابان ولیعصر پرداختند.

هر چه بود می توان گفت که شرکت شهربان به
مدیرعاملی چیذری بدترین تصویر را در ذهن مردم کاشت و متاسفانه نه قالیباف (شاید به
علت روابط دوستانه فرزندش با چیذری) و نه نجفی شاید به دلیل پی نبردن اهمیت شرکت
شهربان دست به تغییر این مدیر نزدند.

حال اما افشانی در اولین تغییری که خودخواسته در
شهرداری انجام داد، به یزدانی دستور تغییر چیذری را داد تا حوادث گذشته تکرار
نشوند.

امروز سردار علیپور جایگزین چیذری شد اما او
برای ساماندهی وضعیتی که در دوران چیذری بر شهربان حاکم شده، کار بسیار سختی دارد.
اصلاح افرادی که حاشیه ساز هستند، مشکل ساز است و حالا باید منتظر بمانیم و ببینیم
چه برنامه ای برای رفع این مشکلات دارند.


مطالب پیشنهادی