ادامه روند طرح هایی با فوریت بدون کارشناسی/ سراشیبی اصرار شورا بر طرح های فوریت دار
۲۷ام دی ۱۳۹۶ تحقیق
ادامه روند طرح هایی با فوریت بدون کارشناسی/ سراشیبی اصرار شورا بر طرح های فوریت دار

به گزارش مطالعات آموزشی؛ سی و هشتمین جلسه علنی شورای شهر تهران روز گذشته به پایان رسید اما آنچه که سبب می شود نقد بر این دوره از شوراییان وارد شود؛ عجله در ارائه طرح هایی است که به صحن علنی می آید. 

تقریبا اگر بخواهیم به تک تک جلسات اعضای شورای شهر تهران نیم نگاهی بیندازیم متوجه می شویم که طرح های یک فوریت و دو فوریتی امان دستور جلسات را بریده است؛ از این رو به کررات شاهد آن هستیم که خارج از دستور جلسات ،ندای طرح های فوریت دار می رسد این در حالی است که عمدتا طرح هایی که ارائه می شود در گذشته می بایست بر آن نیم نگاهی انداخته شود؛ از این باب این طرح ها و مسائل لزوما غیر قابل پبش بینی نخواهد بود؛ از این رو چنانچه می دانیم طرح های فوریت دار خارج از جلسات کمیسیون ها و نظرات کارشناسی با اقدامی فوری مورد پیگیری قرار می گیرد که می تواند آثار سوی بسیاری داشته باشد.

 در این راستا نیز مرتضی الویری، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران روز گذشته اعتراضی درارتباط با ادامه روند فوریت های شورای شهر کرد و درخواست کرد از این به بعد طرح های مختلف در کمیسیون ها مورد بحث و بررسی قرار بگیرد و پس از آن وارد صحن علنی شورای شهر شود.

اگر بخواهیم به مشکلات وجود این فوریت ها اشاره کنیم نیز می توان به تذکر محمد سالاری، رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی در خصوص طرح یک فوریت ترافیک اشاره کرد. محمد سالاری در جلسه روز گذشته شورای شهر تهران در تذکری به شهرداری تهران و اعضای شورا گفت: ما در جلسه گذشته در حالی به یک فوریت طرح ترافیک جدید رای دادیم که یکی از شعارهای مدیریت شهری جدید اینست که در فرایند تصمیم گیری ها از نظر آحاد مردم، دیده بان های شهری، دانشگاه ها و نخبگان استفاده کند.

وی با اشاره به اینکه طرح جدید ترافیک از جمله تصمیماتی است که تمام ذینفعان شهر و سازمان ها و نهادها را تحت تاثیر قرار می دهد ادامه داد: رای به یک فوریت طرحی که هنوز ما ۲۱ نفر عضو شورا هم در جریان جزییات آن نیستیم اشکال اساسی دارد و با رویکرد و برنامه های شورا و شهردار تهران مغایرت اساسی دارد.

رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران افزود: اگر این طرح به هر دلیلی شکست بخورد، شورا و شهرداری در همین ابتدای کارشان دچار مشکل جدی می شوند لذا از کمیسیون عمران و حمل و نقل تقاضا دارم نسبت به برگزاری جلسات و نشست هایی با حضور کارشناسان و ذینفعان برای احصاء نظرات آن ها اقدام کنند و بعدا طرح را در صحن شورا بیاوریم تا تصمیم گیری بر اساس نظرات همه باشد‌.


مطالب پیشنهادی